Dünya ve Türkiye’de hızla artan Nüfus artışı büyükşehirlerde apartman stili yani katlı sistemlerle yaşamın ortaya çıkmasında büyük önem göstermektedir. Nüfus artışının bu denli hızlı ilerlemesi zaman zaman şehir planlamalarında ortaya çıkan yeni bölgelerin yer altı ve yer üstü hizmetleri alabilmesi için farklı bölgelerde küçük dönemsel kesintilerin oluşmasını ortaya çıkarabilmektedir. Su ihtiyaçları günümüzde yeraltı hizmetleri arasında en büyük önem gösteren alan olarak bilinmektedir. Zira bu ihtiyaçlar doğrultusunda binalarda su deposu zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Yeni yapılan binalarda proje kapsamında su deposu alanı mutlaka ayrılmakta ve bu alan betonarme ya da metal gövde veya plastik gövdeli depolar ile doldurulmaktadır. Bu su depoları suyun kesik olabileceği durumlar da apartman sakinlerinin bu kesintiden etkilenmeden depo kapasitesince minimum 1 ile 5 gün arasında  normal yaşamına devam etmesini sağlamaktadır.

Belediyeler tarafından düzenlenen ve içme suyu deposu teknik şartnamesi olarak bilinen özel şartnameler ile görevlendirilmiş olan birçok şirket su deposu konusunda temizlik hizmeti sunmaktadır. Bu temizlikler kimyasal ve biyolojik ilaçlar ile yapıldığı için mutlaka temizlik işlemi sunan personelin eğitimlerden geçmiş olması önem taşımaktadır. Olası bir problem durumunda insan sağlığının çok büyük derecede etkileyecek olan su deposu temizlik işlemleri yetkili personellerle yapılmakta olsa da ayrıca yasal sorunlar ile kanıtlanabilir olmalıdır. Yani temizlik esnasında yapılan bütün işlemler ve temizlik sonrasında suyun içilebilir değerler arasında olduğunu gösteren kimyasal analiz formlarının düzenlenip apartman yöneticilerine teslim edilmesi gerekmektedir.

İstanbul  sıkıntılarını sıkça yaşayan şehirler arasında olduğu için İSKİ su deposu yönetmeliği düzenleyerek su depolarına bazı standartlar getirmiştir. Su depoları maksimum 6 aylık süreler içerisinde mutlaka temizlik görmeli ayrıca su deposu bulunan apartman yöneticilerinin haftalık veya 15 günlük süreler içerisinde su depolarını gözle kontrol ederek olası bir kirlilik ve renk değişiminde mutlaka 6 aylık bakım süresi beklenmeksizin temizlik hizmetini davet etmesi gerekmektedir. Söz konusu temizlik işlemleri özenle yapılması ve sadece yetkili şirketler tarafından yapılması yasal olarak belirlenmiş kurallardandır. Yetkisin personellerin temizlik işlemlerine karşı yasal yaptırımlar uygulanabilmektedir.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir