Su deposu temizliği sağlıklı su tüketebilmek için oldukça önemlidir. Depo temizliğinin ve düzenli bakımının önemsenmesi gereklidir Düzenli bakım ve temizlik yapılan depoların sağlıklı kullanım süreleri uzayacaktır. Su depolanan haznenin niteliği, su ile kimyasal etkileşime girmeme özelliğinde olmalıdır. Bu koşul, insan sağlığı için çok önemlidir.

Depo vasıflarının, dikkate alınacak uygulama ve kriterlerin yasal mevzuatı eksik fakat 17,  02 , 2005 tarih, 25730 numaralı  “İnsani Tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik” depo nitelik ve uygulamalarını açıklamıştır. Su deposu yönetmeliği önemli maddeleri şöyle;

  1. Depo iç haznesi suyun özelliğini bozmayacak bir madde ile kaplanmalıdır
  2. Deponun içine sabit merdiven konmamalıdır.
  3. Deponun giriş ve çıkış noktalarında su örneği alınabilmeli, suyun debisini ölçebilmek için hazır düzenleme olmalıdır.
  4. Depo başka yapı ile bitişik olmamalıdır. Deponun çatısı olmamalıdır.

5 Depo havalandırma düzeni olmalı. Yabancı maddelerin depoya girişinin önlenmesi tedbiriyle beraber nizami bir havalandırma ünitesinin olması sağlanmalıdır.

Lüleburgaz su depoları temizliği

Su Deposu Teknik Şartnamesi Önemli Maddeleri

1) Sağlık Bakanlığı’nın talimatı ile su depolarının yılda iki kez temizlenmesi zorunludur.

2) Belirtilen işler; her tür harcanan malzeme, taşıma işleri, işçilik, nakliye ve genel giderler dâhil, KDV hariç tutulmak üzere hazırlanan fiyat teklifindeki fiyatın içindedir.

3) Üstlenici firma; çalışma ve iş güvenliği yasalarının şart koyduğu bütün tedbirleri almak, iş sağlığı, işçi güvenliği yasası ve bütün konuyla ilgili mevzuat yargılarına uymakla yükümlü olup, bütün sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici firma zorunlu olduğu tüm resmi belgeleri beyan ve ibraz etmek zorundadır.

4) Su deposunda kullanılan tüm temizlik ürünlerinin, gıda ve sağlık tüzüğü ile uyumlu olduğu içme ve kullanma suyu depolarında kullanılabilirlik belgesi onaylanmış, zararsız olduğuna dair Sağlık Bakanlığı raporları eksiksiz görülmelidir. Yine bu sarf malzemelerinin TSE belgesi, CE belgesi ve ISO belgesi bulunmalıdır.

Tüm bu uygulama disiplinlerine profesyonel bir bağlılıkla hareket eden firmamız, su deposu nasıl temizlenir sorusuna ön tetkik yapıldıktan sonra size en uygun ve ekonomik uygulama planını önererek yanıt verecektir.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir