Su, hastanelerde birçok farklı kullanım için kullanılmaktadır. Suyun kullanılacağı amaç su kalitesinin ölçütlerini belirler. İçme suyu ölçütleri genellikle suyun tıbbi kullanımı için yeterli değildir. Su tedarik sistemi, güvenli su sağlanmasını sağlamalıdır. Havai depolama tankları düzenli olarak temizlenmeli ve dışkı kirliliğini kontrol etmek için su kalitesi periyodik olarak örneklenmelidir. Hastanedeki bazı mikroorganizmalar, yaralar, solunum yolu ve diğer alanlarda enfeksiyona neden olabilir.

Dezenfeksiyon sonrasında endoskoplar musluk suyu ile durulanmalı. Enfeksiyon kontrol ekipleri hastanelerde suya bağlı enfeksiyon riskini en aza indirgemek için su kalitesi için geçerli politikalar yazmış olmalıdır.

Güvenli içme suyu, güvenli su bulunmadığında, suyu güvenli hale getirmek için beş dakika boyunca kaynatılmalıdır. Alternatif olarak, su arıtma birimleri de kullanılabilir. Su depolaması mümkün olduğunca hijyenik olmalıdır. Eller saklama kabına girmemelidir. Su, bir kapama cihazı veya musluk ile donatılmış bir çıkış ile saklama kabından dağıtılmalıdır. • Depolama kapları ve su soğutucuları düzenli olarak temizlenmelidir.

Dezenfeksiyon Süreci Nasıl İşler?

Dezenfeksiyon, bitkisel yani patojenik organizmaların büyüyen biçimlerinin öldürüldüğü bir süreçtir.

Antiseptik, cilt ve canlı dokular üzerinde kullanılabilen toksik olmayan bir dezenfektandır.

Dezenfekte etme, vejetatif mikroorganizmaların öldürüldüğü bir süreçtir. Temizlemeden önce, bu işleme, kirli aletlerin veya malzemenin taşınması ve güvenli hale getirilmesi gerekir.

Hastanelerdeki Su Temin Edememenin Yarattığı Problemler

Sağlık tesislerindeki su sorunları birçok hastayı etkilemektedir. Sağlıkla ilişkili enfeksiyonlar, her yıl yüz milyonlarca hastayı etkiliyor ve hastaların %15’inde hastanede kalış süresince bir veya daha fazla enfeksiyon geliştiği tahmin edilmektedir. Yeni doğanlarda enfeksiyon yükü özellikle yüksektir. Sepsis ve diğer ciddi enfeksiyonlar, yılda 430.000 ölüme neden olacağı tahmin edilen ölümcül virüslerdir. Düşük kaynak ayarlarında sepsis ile ilişkili riskler 34 kat daha fazladır. Sağlık kuruluşlarındaki su ve sanitasyona erişim eksikliği, kadınları bu tesislerde doğum yapmalarına engelleyebilir veya bakım aramalarında gecikmelere neden olabilir. Tersine, tıbbi nitelikteki su koşullarının iyileştirilmesi, sağlık hizmetlerine güvenin sağlanmasına yardımcı olabilir ve anneleri doğum öncesi bakım aramaya teşvik eder ve anne ölümlü oranı hastanelerde kaliteli bir hizmet anlayışı ile sorunsuz halledilebilir.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir