Su deposu temizliği son yıllarda büyük önem kazanmış işlemler arasında yer almaktadır. Son yıllarda standartlara  kavuşturularak belediyelerin yayınlamış olduğu su deposu temizliği yönetmelik ve kanunları ile temizlenme işlemine başlanan su depoları insan sağlığı için ve halk sağlığı için oldukça büyük önem taşımaktadır. Bu yönüyle konuyu ele aldığımızda su depolarının uzun süre temizlenmediğinde tam bir hastalık makinesine dönüşebileceği bilinmektedir. Zira şehir şebeke sularında yer alan kirliliği su depolarının çok kısa süre içerisinde bakteri ve mikrop oluşumları yanı sıra yosun tutmasına da neden olabilmektedir. Bu yüzden su depolarının muhakkak büyük bir özen ve dikkatle temizlenmesi gerekmektedir söz konusu özen ve dikkate ek olarak bu konuda yetkilendirilmiş personellerin görev alması büyük önem taşımaktadır.

Su deposu temizliği yapılmak istenen deponun gövdesini ve içerdiği materyale bağlı olarak değişiklikler gösterebilmektedir. Silindir düz tabanlı su deposu temizliği normal su deposu temizliklerinde olduğu gibi farklı kimyasallar ve farklı boyutlarda fırçalara ihtiyaç duyabilmektedir. Zira silindir yapı zeminde düz bir yapı ile birleşmekte bu düz yapının oluşturduğu köşelerin muhakkak fırça ile kullanılarak temizlenmesi gerekmektedir. Söz konusu teknik ayrıntılar ile ilgili eğitim almış personel bu temizliği yerine getirebilmek için seçilecek en ideal temizlik ekibi olacaktır. Temizlik ve Bakım talimatları ile çalışan su deposu temizliği firmaları ayrıca temizlik sonrası üzerine düşen birçok görevi yerine getirmektedir.

Su deposu temizlik ve bakım talimatı ile temizlenen su depoları temizlik sonunda şehir şebekesi ile birleşmeden önce ve apartman tesisatına gönderilmeden önce mutlaka doldurulmalı depo içerisinde oluşan suyun analizleri biyolojik laboratuvarlarda yapılıp belgelendirilebilmelidir. Aksi takdirde su içerisinde kalan kimyasal parçacıklar insan sağlığına ve halk sağlığını olumsuz etkileyerek ciddi sonuçların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Apartman yöneticileri bu konuda muhatap alınması gereken kişiler olarak mutlaka temizlik şirketini tercih etmelidir. Zira söz konusu belgeleri 6 ay süreyle saklamakla görevli olan Apartman yöneticileri bu teknik belgeleri beyan edilmediği durumlarda yasal yaptırımlara da maruz kalacaktır.

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir