Yetersiz su ve sağlık hizmetlerinin sağlık üzerindeki etkileri, gelişmekte olan ülkelerde çoğunlukla küçük çocuklar arasında, tahmini olarak 4 milyar ishal vakası ve 1,9 milyon ölüm oranı içermektedir. Suyun güvenli depolanması ve taşınması bu sağlık sorununun önemli ölçüde azalmasına sağlayabilir. Teneke kutular, örtülü kepler veya çömlek kapları ve tanklar, büyük sarnıç ve plastik tanklar hatta su kuleleri gibi küçük hacim depolama olanakları vardır ve bütün topluluğa basınçlı su sağlayabilme kapasitesine sahiptir. Maliyetler sisteme bağlıdır, kovalar neredeyse her yerde kullanılabilir. Büyük tanklar, sarnıçlar veya kuleler uzman tasarımı gerektirir. Tüm bu depolama sistemleri sağlık riskleri veya hasarlardan kaçınmak için düzenli olarak temizlenmeli ve denetlenmelidir.

Su depoları kullanımı

Küçük Ölçekli Depolama Alanı

14 litrelik Oxfam Kovası, evde veya mülteci kamplarında su güvenliği için çalışan organizasyonlarda güvenli bir depolama seçeneği sunmak için tasarlandı. İngiltere’de üretimi sağlanmakta ve uygulama aşamasında kullanılmak üzere STK’lara monte edilmeden satışı yapılır. Kapaklar, ellerin veya nesnelerin kaba girmesini önlemek için geçer. Oxfam Kovası yaklaşık 30 TL tutarındadır.

Büyük Ölçekli Depolama Alan

Kırsal alanlardaki yerleşim birimleri için, bir su dağıtım şebekesine bağlantı yoksa büyük depolama tankları olası bir çözümdür. Bunlar tanker kamyonları veya bir yağmur suyu toplama sistemi ile doldurulur. Plastik tanklar, küçükten çok büyük ebatlara kadar her boyutta mevcuttur. UV stabilize edilmiş, dayanıklı ve darbeye dayanıklı, geçirmesiz ve toksik olmayan materyalden (örn., Gıda sınıfı onaylı polietilen) yapılmaktadır.

Genel kullanım alanları

Küçük ölçekli su depolaması, esas itibarıyla dağıtım şebekesi veya motorlu dağıtım olmadığında kullanılır. Küçük kova tek bir kişi tarafından taşınabilir ve evde onunla çalışmak çok kullanışlıdır. Tekne kamyonu veya yağmur suyu toplama sistemi ile doldurulan daha büyük tanklar (veya sarnıçlar) tek hane veya topluluklarda uygulanır. Su kuleleri, çoğunlukla topluluklar için ve suyun boru hattı vasıtasıyla iletilmesi için yeterli basınç yaratmak için kullanılır. Açıklanan tüm depolama aksesuarları düzenli olarak temizlenmeli ve denetlenmelidir. Maliyet, kullanılan depolama sistemine bağlıdır.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir