İçme suları beyanları

Tüketicilerin içme için uygun saf suya erişmelerini sağlamak için bir dizi farklı koşul yerine getirilmelidir. Kalite sorumluluğu farklı sektörlerden uzmanların bir araya gelmesiyle tamamlanır. Evde suyun arıtılması ve su dağıtımının sağlanması su şirketinin sorumluluğundadır. Evdeki aktarma noktasından evin sahibi veya bina işleticisi, içme suyunun standardını korumaktan sorumludur.

Bu, iç tesisat, mesleki planlama ve içme suyu sisteminin tüm ömrü boyunca düzenli bakım ve onarımlar için içme suyu tesisatının işletme güvenilirliği, işlevselliği ve servis edilebilirliğinin uzun vadede devam etmesini garanti etmek için doğru malzeme seçimini sağlamayı içermektedir.

İçme suyuyla temasta kullanılan materyallerin uygunluğu bölgesel olarak farklı kurumlar tarafından tanımlanmaktadır. Farklı testler kullanılarak hijyenik gereklilikler, mikrobik büyüme, kimyasal saflıklar vb. Değerlendirilir.

Yasal çerçeveler

İçme Suyu Tüzüğü çerçevesinde Federal Çevre Ajansı tarafından yayınlanan KTW yönergeleri ve DVGW (Gaz ve Su için Teknik ve Bilimsel Kuruluşlar) belgesi tarafından yayınlanan W270 uygulama kodu, içme suyu ile temasta kullanılan malzemeleri düzenlemiştir. ABD’de yetkili kurum, NSF International (Ulusal Bilim Vakfı) ve Birleşik Krallık ‘ta WRAS (Su Düzenlemeleri Danışma Şeması) ülkelerinde içme suyu sertifikası verme konusunda otorite olmuşlardır.

Almanya’nın hijyen gereksinimlerini korumak için Sanat çerçevesi içinde. 1 17 para.1 İçme Suyu Yönetmeliği, metalik olmayan tüm malzemeler için ürün yolu ile W 270 (11/99) sayılı uygulama kuralında belirtilen gerekliliklere uyumu doğrulamasını istemektedir. Türkiye’de içme suyu sertifikası almak isteyen şirketler TSE ve Sağlık bakanlığından yeterlilik belgesi alabilirler.

Federal Çevre Ajansı tarafından yayınlanan KTW kılavuzlarına dayanarak, kuralları, içme suyuyla temasta bulunması izin verilen plastikler üzerine uygulanan bağlayıcı şartları ortaya koymaktadır.

Madde 1’e göre 17 para. 1 2001, yeni kurulumlar ya da insan tüketimine yönelik suyun arıtılması ya da dağıtımı için mevcut tesisatların bakımı için “sadece su ile temasa girdiğinde, konsantrasyonda herhangi bir madde bırakmayacak şekilde kullanılmasına izin vermiştir. Genel kabul görmüş teknik standartlara göre kaçınılmaz doğrudan veya dolaylı olarak bu yönetmelikte öngörülen insan sağlığının korunması veya suyun kokusunu veya tadını değiştirmesi konusunda mutabakata varmışlardır.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir