Yeraltı içme suyu depoları, sağlıklı içme suyunu depolamak için uygun maliyetli bir yol olabilir, ancak düzgün bir şekilde muhafaza edilmesi gerekir. İşletme maliyetlerini düşürmek ve su tasarrufu yapmak için tanklar düzenli olarak kontrol edilmeli, temizlenmeli ve bakımı yapılmalıdır. Belgeler doğru, güncel ve kullanışlı bir araç tarafından erişilebilir olmalıdır. Su kalitesi ve dağıtımı izlenecek, kontaminasyon ve su kaybı riski derhal azalacaktır. Sızıntıları saptamak ve onarmak, bir yeraltı su deposunda su tasarrufu yapmak için en ekonomik seçenektir. Dikkat çekilmemiş kaçaklar maliyetli yer altı su depoları olaylarıdır ve çoğu, sadece yüzeyde görünür veya çökme meydana geldiğinde bulunur. Bununla birlikte, erken tespit edilen ve onarılan sızıntılar yalnızca küçük masraflara tamir edilebilir.

Yeraltı içme suyu depoları

Denetimin Yapılması

Denetim sırasında, önceliklerin belirlenmesi için gerekli olan bilgi ve belgeler toplanmalı ve her bir öğe için gerekli tamir, kod güncellemeleri ve ayrıntılı bir maliyet tahmini için detaylı bir değerlendirme, fotoğraf ve öneriler içeren eksiksiz bir yazılı muayene raporu hazırlanmalıdır. Yeraltı sızıntılarının belirtileri belirtilmeli ve müfettişler sızıntı suyu, çimenlerde ki renksiz alanlar, çatlaklar ve pürüzlü yapılar aranmalıdır. Duvarlar ve zeminler çatlaklar veya arızalar için görsel olarak denetleme yapılır.

Temizlik Hangi Esaslarla Yapılmalıdır?

Sızıntılar ayrıca su kirliliğine neden olabilir. Bir yeraltı tankından su sızarsa, kontamine olmuş yeraltı suları da tanka sızabilir. Birçok su sistemi operatörü, kirlenmiş suyun, ancak su yoluyla bulaşan hastalıklar yaratan patojen mikroorganizmaların riskini fark eder. Patojen mikroorganizmalar insan ve hayvan dışkıları içindedir ve su onlarla kontamine olduğunda vücuda girerler. Enfeksiyon genellikle bakteri, virüs, mantar veya protozoadan oluşur. Bu enfeksiyonlar hızla yayılabilir ve hatta bazen bir salgın oluşturabilir. Temiz ve sağlıklı su kirlenmiş bir su deposunda saklanırsa, tüm su kirlenir ve insanların sağlıklarını tehdit eder.

Tanklar yıkanmalı ve en az üç yılda bir kez denetlenmeli ve su kaynaklarının tortu problemleri varsa, yıllık yıkamaları önerilir. Yer altı tanklarını temizlemek günümüzde daha kolaydır. Sistemin kapatılması veya boşaltılması gerekmez. Modern teknoloji sayesinde, yer altı su depoları da robotlarla temizlenebilir.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir